KHỐI 7 TRẢI NGHIỆM BẢO TÀNG DÂN TỘC HỌC VIỆT NAM

Nằm trong kế hoạch hoạt động của CLB Văn – Sử, sáng Thứ 7 – 21/05/2022 vừa qua, các học sinh Khối 7 đã có một buổi học tập thực tế rất ý nghĩa tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam.
Với những hiện vật trưng bày chân thưc và bình dị, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam mang tới không gian tái hiện một cách chân thực – sống động mọi khía cạnh văn hóa phi vật thể và vật thể cũng như những nét tiêu biểu trong đời sống của các dân tộc Việt Nam.
Việc cùng nhau đi – trải nghiệm – khám phá – trao đổi – tổng hợp kiến thức và thuyết trình về những điều mình trực tiếp tìm hiểu chính là phương pháp “học sâu, nhớ lâu” nhất.
Đây cũng là cách mỗi học sinh Alpha phát triển khả năng tự học, tìm kiếm, xử lý thông tin và hợp tác một cách hiệu quả, rèn luyện những kỹ năng cần thiết của học sinh thế hệ mới.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *