Khối 7 – Tổng kết CLB khoa học Sinh học – Vật lý

Tổng kết CLB khoa học Sinh Học – Vật Lý khối 7 với chủ đề “Những bài học từ động vật” các nhóm học sinh đã mang đến những mô hình được chế tạo thông qua những đặc điểm, nguyên lí hoạt động của những loài động vật. Sau 2 tháng tham gia CLB các bạn học sinh đã có rất nhiều ý tượng sáng tạo, cùng nhau làm việc nhóm, nghiên cứu và chế tạo. Thông qua CLB các bạn học sinh đã có được rất nhiều những bài học bổ ích từ đó có thể ứng dụng vào cuộc sống.

Xem toàn bộ chương trình. Click vào album ảnh LINK

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *