Khối 7 – Thử thách ý chí: Leo núi Ba Vì

Theo kế hoạch năm học, khối 7 tiếp tục tham gia trải nghiệm thử thách ý chí tại Núi Ba Vì ở một chặng đường dài, đòi hỏi sự quyết tâm cao và nỗ lực của học sinh. Hoạt động kết hợp học tập ngoại khóa môn sinh học nhằm giúp học sinh:

  • Hiểu rõ hơn sự nỗ lực ý chí của bản thân để có thể hoàn thành được quãng đường để ra, rèn luyện tính kiên trì và ý chí để vượt qua những khó khăn trong quá trình học tập cũng như trong cuộc sống.
  • Kết hợp với chuyến đi chinh phục núi Ba Vì để học sinh có cơ hội được học tập thực tế về rừng mua nhiệt đới

Thời gian: 06h00 – 17h30 thứ 7 ngày 01/12/2018

Địa điểm: Núi Ba Vì – Huyện Ba Vì – Hà Nội

Alpha School

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *