Khối 7 – Tham quan và học tập thực tế tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

Ngày 12/11/2016  các  học sinh khối 7 được chia làm 2 ca sáng (7A1, 7A2)/chiều (7A3, 7A4) đã có một buổi tham quan và học tập thực tế tìm hiểu về các dân tộc Việt Nam. 54 dân tộc anh em được chia thành các khu trưng bày hiện vật, theo dõi màn hình video cung cấp thêm kiến thức giúp các em biết thêm về đời sống đặc trưng của từng dân tộc, nét văn hóa khác biệt, ngôn ngữ, phong tục tập quán, trang phục, lao động… và cuộc sống của từng dân tộc trong mỗi giai đoạn. Cuối buổi tham quan từng nhóm đã có buổi báo cáo về những gì tìm hiểu được của các dân tộc Kinh, Thái, Hoa, Chăm. Mỗi nhóm đều nêu ra được những nét đặc trưng tiêu biểu của mỗi dân tộc (địa bàn cư trú, trang phục, lao động, tục lệ…). Giải thưởng dành cho mỗi nhóm bao gồm: nhóm có nhiều thông tin nhất, nhóm có SĐTD đẹp nhất, nhóm có nhiều câu hỏi phản biện hay nhất, nhóm luôn nỗ lực trong quá trình tìm hiểu thông tin nhất.

Xem toàn bộ chương trình. Click vào ALBUM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *