Khối 7 – Học tập và trải nghiệm tại Bảo tàng thiên nhiên

Một hoạt động trong Tháng khám phá Sinh học & Vật lí chủ đề “Những bài học từ động vật” ngày hôm nay 10/9 học sinh khối 7 đã có một buổi học tập và tìm hiểu thực tế tại Bảo tàng Thiên Nhiên Việt Nam. Dưới sự thuyết minh, giới thiệu chi tiết của thầy Tuấn, các bạn đã được cung cấp thêm nhiều thông tin hữu ích về giới thực vật, động vật từ hàng ngàn năm trước đây bao gồm:
– Cây tiến hóa và 5 giới sinh vật
– Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất
– Sự phát sinh loài người
– Sự di cư của loài người để hình thành 5 chủng tộc
– Phân loại động vật

Xem toàn bộ chương trình. Click vào album ảnh LINK

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *