Khối 6 – Tổng kết CLB Khoa học Sinh học – Vật lí chủ đề ” Bác sĩ học đường”

Tổng kết CLB khoa học Sinh học – Vật lí với chủ đề “Bác sĩ học đường” sau 2 tháng hoạt động các bạn học sinh được bồi dưỡng các kiến thức đang học trong Sách giáo khoa và được thực hành, trải nghiệm để gắn kiến thức với thực tiễn, để có thêm kiến thức về làm chủ cơ thể mình cũng như một phần biết về nghề nghiệp tương lai trong các tiết CLB khoa học.

Xem toàn bộ chương trình. Click vào album ảnh LINK

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *