Khối 6 – Rung chuông vàng

Cuộc thì Rung chuông vàng là cơ hội đễ các bạn học sinh ôn tập lại kiến thức và chuẩn bị sẵn sàng cho những kỳ thi quan trọng sắp tới với kết quả cao. Sau cuộc thi các bạn học sinh sẽ có 2 tuần để lên kế hoạch ôn luyện chuẩn bị cho thi giữa kỳ sắp tới.

Xem toàn bộ chương trình. Click vào album ảnh LINK

Alphaschool

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *