[KHOA HỌC TIẾNG ANH] DỰ ÁN MÔ HÌNH TẾ BÀO – 3D CELL MODEL PROJECT

Thời gian vừa qua, Tổ Khoa học tiếng Anh đã triển khai dự án làm mô hình tế bào với tên gọi “3D Cell Model Project” dành cho tất cả các học sinh khối 6-7-8 của trường THCS Alpha. Đã có một số sản phẩm được hoàn thành và gửi tới các thầy cô.
Trong dự án này, các học sinh được chia nhóm từ 4 – 7 thành viên/nhóm, mỗi nhóm có 1-2 tuần để tự hoàn thiện sản phẩm tại nhà và trình bày tại lớp khi hoàn thành. Sản phẩm của dự án là các mô hình tế bào thực vật hoặc động vật dưới dạng 3D, sau đó, mỗi nhóm sẽ thuyết trình về sản phẩm và những hiểu biết về cấu trúc của tế bào.
Dự án này giúp các em có cơ hội tự nghiên cứu và có cái nhìn trực quan về cấu trúc tế bào. Đồng thời phát triển khả năng thuyết trình bằng Tiếng Anh về lĩnh vực khoa học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *