KẾT QUẢ ẤN TƯỢNG TỪ KỲ THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH CAMBRIDGE THÁNG 04/2021 TẠI ALPHA

Vào ngày 24 & 25/04/2021, Alpha School phối hợp với iTD – TRUNG TÂM KHẢO THÍ ĐƯỢC UỶ QUYỀN CỦA CAMBRIDGE – VN284 tổ chức kỳ thi chứng chỉ Tiếng Anh Cambridge (Cambridge English Test) dành cho học sinh Alpha.

Kỳ thi Anh ngữ Cambridge (Cambridge English Language Assessment) là một hệ thống kiểm tra kỹ năng tiếng Anh với nhiều cấp độ, nhằm đánh giá trình độ và khả năng sử dụng ngoại ngữ của người thi theo Khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung của Châu Âu (CEFR), qua đó cấp chứng chỉ Anh ngữ Quốc tế.

Với tổng số 232 thí sinh tham gia ở 3 Level Flyers (Lớp 5), KETfs (Lớp 6, 7, 8), PETfs (Lớp 6, 7, 8), kỳ thi đã đạt được những kết quả rất ấn tượng:

  •  100% thí sinh đạt chuẩn PET (B1: tương đương 4.0 – 5.0 IELTS), trong đó 25.7% vượt chuẩn (level B2). 
  •  80% thí sinh khối 6, 7, 8 dự thi KET đạt chuẩn A2  (chuẩn đầu ra cấp THCS theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo) và B1, trong đó tỷ lệ vượt chuẩn  là 17.7 (level B1).
  •  Số học sinh dự thi Flyers đạt điểm tuyệt đối chiếm tỉ lệ 21.8%. Hơn 62% đạt từ 10 – 14 khiên.

Từ năm học 2021-2022, các học sinh Alpha từ lớp 3 tới lớp 11 sẽ được tham gia việc đánh giá ngoài vào cuối năm học bằng các bài thi Cambridge với mục đích:

  • Học sinh được làm quen và rèn luyện với các kỳ thi theo chuẩn quốc tế, tự tin khi phải tham gia các kỳ đánh giá quan trọng trong học tập và cuộc sống sau này. 
  • Kết quả đánh giá giúp học sinh tự tin về năng lực Tiếng Anh của mình.
  • Kết quả đánh giá có thể sử dụng xét tuyển vào các trường học, chương trình đào tạo trong nước và nước ngoài có đòi hỏi chứng minh năng lực Tiếng Anh.
  • Nhà trường nâng cao kiểm soát chất lượng qua đánh giá độc lập của đơn vị khảo thí quốc tế là Cambridge.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *