JOHNATHON PATRICK EGAN

Chức vụ: Giáo viên Tiếng Anh

Học vấn:

– Cử nhân trường Đại học Geogian – Toronto, Canada

Thành tích:

– Tốt nghiệp khoá học English Teaching Methodology and Classroom Management. – Phương pháp sư phạm và quản lý lớp học.

– Chứng chỉ TEFL 160 hours (Teaching English as a Foreign Language) – Dạy tiếng Anh như ngoại ngữ.

– Chứng chỉ TEYL 40 hours (Teaching English for Young Learners) – Dạy Tiếng Anh cho trẻ em.

Kinh nghiệm công tác:

– Từ năm 2018 – 2019: Giáo viên Tiếng Anh Lớp 1-9 tại Hệ thống Giáo dục E connect – Hải Phòng

– Từ năm 2020 -nay: Giáo viên Tiếng Anh tại Alpha

Triết lí giáo dục:

“Education is the passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare for it”

Với kinh nghiệm là một Giáo viên Tiếng Anh được 4 năm và đã có kinh nghiệm ở nhiều cấp học khác nhau. Tôi thấy việc học ngôn ngữ thực sự đóng vai trò thiết yếu trong tương lai, khi mà các loại máy móc phần lớn đã thay thế hết con người trong công việc. Chúng ta vẫn còn 1 nhu cầu đó là kết nối, giao tiếp và Tiếng Anh thực sự là cầu nối để các bạn học sinh làm điều đó trên con đường trở thành một công dân toàn cầu cũng như chủ nhân tương lai.

Alpha School.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *