HƯỚNG DẪN KĨ THUẬT QUAY – DỰNG VIDEO BÀI GIẢNG

Trong ngày 04/08 bộ phận Media Alpha School đã tổ chức buổi hướng dẫn kĩ thuật quay – dựng Video bài giảng dành cho các giáo viên của Nhà trường.

Hoạt động này hướng tới mục đích chuyên nghiệp hóa, nâng cao chất lượng bài giảng của giáo viên, phục vụ mục tiêu xây dựng ngân hàng dữ liệu bài giảng của Alpha thành tài liệu giảng dạy lâu dài.

Nhà trường và từng giáo viên, CBCNV luôn chuẩn bị sẵn những kĩ năng chuyên môn, nghiệp vụ để ứng biến với mọi thay đổi có thể xảy ra; đảm bảo thời lượng, chất lượng của các chương trình giáo dục, đồng thời gia tăng việc tương tác, kết nối với cha mẹ học sinh. Dù trong bất cứ điều kiện nào cũng luôn duy trì MÔ HÌNH GIÁO DỤC HƯỚNG NĂNG LỰC CÁ NHÂN.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *