Hội đồng giáo dục của Alpha School là nhóm các nhà sư phạm tâm huyết với giáo dục đào tạo, cảm nhận rõ ràng sứ mệnh và tầm nhìn của nhà trường trên con đường xây dựng những phương pháp giáo dục tiên tiến, môi trường học tập tích cực, con người giảng dạy có giá trị, đủ năng lực để giúp thế hệ học sinh Việt Nam thực sự làm chủ kiến thức, làm chủ cuộc sống, nuôi dưỡng những giá trị bền vững, định hướng sự nghiệp tương lai. Đây là những thầy cô đã có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác giảng dạy học sinh và đào tạo giáo viên, định hướng và cung cấp cho giáo viên các kỹ thuật giảng dạy phù hợp với từng đối tượng học sinh.

Hội đồng giáo dục của Alpha School chính là nền tảng cơ bản, thực thi những nhiệm vụ cốt lõi trong hoạt động giáo dục của nhà trường:

  • Xây dựng nội dung học tập, khung chương trình và giảng dạy theo chuẩn của Bộ Giáo dục & Đào tạo;
  • Trực tiếp giảng dạy, bồi dưỡng các học sinh chuyên sâu hoặc có năng lực, phát triển khả năng của mình ở một số bộ môn;
  • Đào tạo và huấn luyện đội ngũ giáo viên theo các module chuyên đề (Chủ đề: dạy học phân hóa, thiết kế chương trình học tập chuyên môn, trang bị các kỹ thuật giảng dạy, dạy học theo chủ đề, phương pháp thấu hiểu tâm lý lứa tuổi để tiếp cận với từng đối tượng học sinh…)
  • Tư vấn cho giáo viên về chương trình dạy học, duyệt giáo án, cung cấp một số kỹ thuật dạy học tiên tiến giúp học sinh phát huy sự sáng tạo, khơi dậy đam mê, hứng thú trong học tập.

Trung tâm giáo viên Alpha School sẽ là đơn vị chịu trách nhiệm điều hành và quản lý hành chính đối với Hội đồng giáo dục.

hội đồng giáo dục

TRẦN THỊ HẢI YẾN

Thành viên

Phụ trách mảng Advisors

ThS. LƯƠNG THỊ NGỌC THÚY

Thành viên

Thư kí, điều phối

ThS. ĐẶNG THỊ THU TRANG

Thành viên

Phụ trách môn Lịch sử và tham gia mảng Advisors

PHẠM VĂN TUẤN

Thành viên

Phụ trách môn Sinh học và tham gia mảng Khoa học, sáng chế

ThS. NGUYỄN THỊ YẾN

Thành viên

Phụ trách môn Ngữ văn

NGUYỄN VĂN HIẾU

Thành viên

Tham gia môn Vật lí

PHẠM VĂN HIẾU

Thành viên

Tham gia môn Hóa học

VŨ KIỀU OANH

Thành viên

Phụ trách môn TLHĐ

ThS. NGUYỄN ĐÌNH TĨNH

Thành viên

Phụ trách môn Tin học

ThS. TRẦN BẰNG CƯ

Thành viên

Tham gia môn Ngữ văn

ĐỖ THÙY LINH

Thành viên 

Tham gia môn Tiếng Việt/Ngữ văn