HỌC SINH THCS ALPHA HOÀN THÀNH DỰ ÁN TIẾNG ANH ĐỊNH KỲ SỐ 5

Project-based Learning (PBL)Học qua dự án là một phương pháp học tập lấy học sinh làm trung tâm, hướng học sinh đến việc lĩnh hội kiến thức và kỹ năng thông qua thực hiện một dự án cụ thể. Đây được xem là một trong những phương pháp giáo dục tối ưu nhất của thế kỷ 21 khi giúp học sinh rèn luyện được nhiều kỹ năng, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong quá trình học tập. Áp dụng PBL vào chương trình giảng dạy tiếng Anh, học sinh không chỉ có cơ hội phát triển kỹ năng, thái độ tích cực khi đứng trước các vấn đề trong cuộc sống mà còn tích lũy thêm kiến thức bổ ích ở nhiều môn học khác nhau như Khoa học, Lịch sử,…

PBL cũng là một trong số những phương pháp giảng dạy Tiếng Anh nổi bật tại Alpha School. Tuần vừa qua, dự án định kỳ số 5 theo chủ đề bài học dành cho học sinh THCS, kéo dài trong 7 tiết học do giáo viên nước ngoài phụ trách đã được diễn ra trong 2.5 tuần. 

Nội dung dự án bao gồm: 

Các lớp ở level A2: Sports inventors – Thuyết trình về một môn thể thao mới mà con sáng chế ra 

Các lớp ở level A2+: Party planners – Trình bày về kế hoạch tổ chức một sự kiện cho lớp

Các lớp ở level B1: Culture researcher – Nhà nghiên cứu văn hoá các quốc gia

Các lớp ở level B1+: Future living space – Không gian sống trong tương lai 

Qua 5 dự án, thầy cô đã hoàn thành mục tiêu đặt ra khi xây dựng dự án cho các con, trong số đó có nhiều bạn thực sự tiến bộ, nỗ lực vươn lên và xuất sắc hoàn thiện dự án vượt qua cả sự mong đợi. Sau dự án số 5, các con cũng đã để lại những phản hồi tích cực về phương pháp PBL. Bài khảo sát sau 3 ngày đã thu về được gần 300 phản hồi tích cực về việc các con mong muốn tiếp tục được thực hiện dự án trong thời gian sắp tới. 

Một số phản hồi của học sinh:

“I think I have learn how to improve my ability to work in groups, give presentations better and sometimes I can have more experience from being a Leader” – Con nghĩ mình đã học được cách nâng cao khả năng làm việc nhóm, thuyết trình tốt hơn và con có thể có thêm kinh nghiệm từ việc làm Leader.

“How to cooperate with classmates, practice presentation skills, how to be confident when you talk in front of a crowd” – Con học được cách hợp tác với các bạn trong lớp, rèn luyện kỹ năng thuyết trình, cách tự tin khi nói chuyện trước đám đông.

“I gained a lot of new vocabulary as well as received great ideas from other groups” – Con đã học được rất nhiều từ vựng mới cũng như nhận được những ý tưởng tuyệt vời từ các nhóm khác.

“Of course! I’ve learned a lot, from how to work with people to the right way to give a presentation. My speaking skill is far better than before, and as said before, I am eager for more of it” – Tất nhiên! Con đã học được rất nhiều điều, từ cách làm việc với các bạn cho đến cách thuyết trình phù hợp. Kỹ năng nói của con tốt hơn nhiều so với trước đây, và như đã nói trước đây, con mong muốn nhiều dự án hơn nữa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *