HỌC SINH LỚP 7 THỰC HÀNH MỔ CÁ CHÉP

Sáng hôm nay – 22/01/2021, các học sinh Lớp 7A2 đã có tiết thực hành mổ cá chép để quan sát nội quan trên mẫu mổ, từ đó nêu nhận xét về vị trí – vai trò của từng cơ quan trong đời sống của cá.
Cùng với các phòng thực hành – thí nghiệm khác, phòng thực hành Hóa – Sinh được thiết kế theo những tiêu chuẩn riêng và trang bị đầy đủ vật dụng cần thiết cho những hoạt động thí nghiệm, thực hành. Qua đó, học sinh sẽ được tiếp nhận kiến thức một cách trực quan, sinh động và rèn luyện thêm nhiều kĩ năng mềm khác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *