HỌC PHÍ VÀ CHÍNH SÁCH HỌC PHÍ TIỂU HỌC NĂM HỌC 2022-2023

Học phí và các khoản phí Hệ tài năng ngôn ngữ Tiểu học năm học 2022-2023

Học phí và các khoản phí Hệ chất lượng cao Tiểu học năm học 2022-2023

Các chương trình và chính sách ưu đãi dành cho Tiểu học năm học 2022-2023

MỨC THU HỌC PHÍ TRONG ĐIỀU KIỆN HỌC ONLINE:

  • KHỐI 1 BẰNG 70% MỨC HỌC PHÍ ĐƯỢC CÔNG BỐ.
  • KHỐI 2-3 BẰNG 80% MỨC HỌC PHÍ ĐƯỢC CÔNG BỐ.
  • KHỐI 4-5 BẰNG 85% MỨC HỌC PHÍ ĐƯỢC CÔNG BỐ.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ bộ phận Tư vấn tuyển sinh để được giải đáp:

———————-

Xem thêm:

Thông tin tuyển sinh Tiểu học năm học 2022-2023 xem TẠI ĐÂY!

Thông tin Hội thảo vui lòng xem TẠI ĐÂY!

THAM KHẢO QUY CHẾ VỀ HỌC PHÍ VÀ CÁC KHOẢN PHÍ NĂM HỌC 2020-2021 TẠI ĐÂY!

Alphaschool.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *