HỌC PHÍ VÀ CHÍNH SÁCH HỌC PHÍ THPT VÀ CHƯƠNG TRÌNH ALPHA DIRECT

Học phí và các khoản phí THPT & Alpha Direct năm học 2022-2023

Các chương trình và chính sách ưu đãi dành cho THPT & Alpha Direct năm học 2022-2023

MỨC THU HỌC PHÍ TRONG ĐIỀU KIỆN HỌC ONLINE BẰNG 85% MỨC HỌC PHÍ ĐƯỢC CÔNG BỐ.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ bộ phận Tư vấn tuyển sinh để được giải đáp:

THAM KHẢO QUY CHẾ VỀ HỌC PHÍ VÀ CÁC KHOẢN PHÍ NĂM HỌC 2020-2021 TẠI ĐÂY!

Alpha School

2 thoughts on “HỌC PHÍ VÀ CHÍNH SÁCH HỌC PHÍ THPT VÀ CHƯƠNG TRÌNH ALPHA DIRECT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *