HỌC PHÍ VÀ CHÍNH SÁCH HỌC PHÍ THPT VÀ CHƯƠNG TRÌNH ALPHA DIRECT

Học phí và các khoản phí THPT & Alpha Direct năm học 2022-2023

Các chương trình và chính sách ưu đãi dành cho THPT & Alpha Direct năm học 2022-2023

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ bộ phận Tư vấn tuyển sinh để được giải đáp:

Alpha School.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *