HOÀNG THU NGÂN

Chức vụ: Giáo viên Ngữ văn THPT

Học vấn:

– Cử nhân sư phạm Ngữ văn – Đại học Sư phạm Hà Nội

– Học viên cao học Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Văn và Tiếng Việt – Đại học Sư phạm Hà Nội

Thành tích:

– Tốt nghiệp loại Giỏi khoa Ngữ văn – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Kinh nghiệm công tác:

Từ tháng 8/2019 – đến nay: Giáo viên Trường Alpha School.

Triết lí giáo dục:

“Nhà giáo là những người truyền cảm hứng, việc đồng hành cùng các con cũng giống như làm vườn, và sẽ không thể hái được những bông hoa nếu không chạm vào gai”

Alpha School.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *