Hoàng Thị Nga

Chức vụ: Nhân viên quản lý phòng thí nghiệm

Trình độ học vấn: Thạc sĩ trường đại học tổng hợp Xanh Petecbua, Liên Bang Nga năm 2021

Thành tích: 

 Giấy khen “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và Phong trào thanh niên năm 2015”.

Giấy khen “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và Phong trào thanh niên năm 2016”.

Tham gia cuộc thi bóng bàn của trường đại học tổng hợp Astrakhan năm 2018 và giành được giải ba toàn đội.

Bằng cử nhân xuất sắc chuyên ngành “Địa chất”, trường Đại học Tổng hợp Astrakhan, Liên Bang Nga.

Bằng thạc sĩ giỏi chuyên ngành “Môi trường và sử dụng tài nguyên thiên nhiên”, trường Đại học Tổng hợp Xanh Petecbua, Liên Bang Nga.

Kinh nghiệm công tác: Do mới về tháng 9 năm 2021 và do đại dịch covid nên tôi chưa có nhiều kinh nghiệm công tác.

Triết lí giáo dục: Học để tích lũy kiến thức, có cái nhìn bao quát về mọi sự vật hiện tượng.

Alpha School.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *