Hoàng Thị Hương

Chức vụ: Giáo viên Tiếng Anh Tiểu Học

Trình độ học vấn:

+ Cử Nhân ngành sư phạm Anh– Khoa Ngoại Ngữ- Đại Học Thái Nguyên.

+  Cử Nhân ngành Ngôn ngữ Anh– Khoa Ngoại Ngữ- Đại Học Thái Nguyên.

Thành tích: 

Kinh nghiệm công tác: 

+ 2013- 2015: Giáo Viên –  Popodoo English.

+ 2015- 2017: Giáo Viên –  Trường liên cấp IQ SCHOOL

+ 2017-2021: Giáo viên –  Confer English

+  2021-Nay: Giáo Viên – Hệ thống giáo dục Alpha

Triết lí giáo dục:

Trẻ có biết bao điều muốn học hỏi và  khám phá. Là một giáo viên tôi kiên nhẫn gợi mở và quan sát trẻ bằng cả trái tim mình.Từ  sự trong trẻo trong suy nghĩ và hành động của các con tôi  cho đi và nhận lại được vô vàn điều đẹp đẽ mỗi ngày.

Alpha School.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *