Hanneke Van Rooyen

Chức vụ: Giáo viên Tiếng Anh THCS

Học vấn:

Cử nhân trường South Cape College Oudtshoorn

Thành tích:

– Tốt nghiệp khoá học English Teaching Methodology and Classroom Management. – Phương pháp sư phạm và quản lý lớp học.

_ Chứng chỉ TEFL 120 hours ( Teaching English as a Foreign Language) – Dạy tiếng anh như ngoại ngữ

Kinh nghiệm công tác:

– Từ năm 2018 – 2019: Giáo viên Tiếng Anh tại trung tâm Tiếng Anh Vicare

– Từ năm 2019 – 2022  : Giáo viên Tiếng Anh tại King English Center

Triết lí giáo dục:

A well-educated mind will always have more questions than answers.

Cách học sinh Việt Nam học Tiếng Anh thực sự làm tôi bất ngờ. Đến từ một quốc gia song ngữ , cũng phải học và thành thục hai thứ tiếng sau khi ra trường. Tôi hiểu được rằng học sinh chỉ có thể thành thục được việc nói Tiếng Anh hay bất kì ngôn ngữ nào nếu chúng sử dụng ngôn ngữ đó nhiều lần , trong đời sống hàng ngày. Học sinh Việt Nam gần như rất thiếu điều ấy. Điều tôi muốn làm trong tiết học của mình là tạo môi trường giao tiếp thoải mái . Các bạn học sinh được dùng Tiếng Anh , được mắc thật nhiều lỗi và được cải thiện sau từng buổi học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *