GIỚI THIỆU BỘ PHẬN BÁN TRÚ

Nhiệm vụ:  Bộ phận bán trú có nhiệm vụ chăm sóc học sinh khỏe mạnh, hạnh phúc, an toàn.

Cam kết chất lượng, chuẩn mực:

  • Luôn kết nối, lắng nghe, thấu hiểu tính cách tâm lý từng học sinh, từ đó có sự điều chỉnh phù hợp trong quá trình chăm sóc học sinh.
  • Cán bộ bán trú luôn luôn nghiêm túc thực hiện công tác vệ sinh an toàn, chuẩn mực trong giao tiếp, tác phong, giờ giấc làm việc, quy trình làm việc khoa học.
  • Hướng tới dịch vụ chăm sóc bán trú chất lượng, học sinh khỏe mạnh, vui vẻ khi đến trường, được rèn luyện nếp sống văn minh, tự chủ (ăn uống, giao tiếp, vệ sinh cá nhân).
  • Cam kết học sinh có sự thay đổi theo chiều hướng tích cực theo thời gian (từng tuần, từng tháng)

Alpha School.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *