Giáo viên Vũ Thị Nhàn

Giáo viên môn Công nghệ trường THCS Alpha

Email: thanhnhan.10111989@gmail.com

Học vấn: Cử nhân sư phạm kỹ thuật nông nghiệp – Trường Đại học Nông lâm Bắc Giang

Triết lý dạy học: Nghị lực và bền bỉ có thể chinh phục mọi thứ

Câu chuyện nghề giáo: Khi còn là học sinh cấp 3 còn ngồi trên ghế nhà trường tôi luôn khao khát trở thành một giáo viên với mục đích đem những tri thức khoa học truyền đạt cho các con học sinh, giúp các con hiểu được kiến thức, đem kiến thức đã học vận dụng vào trong cuộc sống. Điều đó đã trở thành động lực thôi thúc tôi luôn cố gắng phải thực hiện mục tiêu của mình trở thành giáo viên!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *