TRẦN THỊ NGÂN

Giáo viên Vật lí Trường THCS Alpha

Email: nganttsp@gmail.com

  • Học vấn: Cử nhân sư phạm Vật Lí – Chất lượng cao, Đại học Sư phạm Hà Nội
  • Thành tích: Giải nhất phần thi “Ứng xử Sư phạm” Hội thi “Nghiệp vụ sư phạm” khoa Vật lí năm 2010; Giải 3 phần thi “Thiết kế hoạt động ngoại khóa” Hội thi nghiệp vụ sư phạm” khoa Vật lí năm 2012; Giải Khuyến Khích hội thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học” Khoa Vật lí năm  học 2013-2014.
  • Kinh nghiệm: 1 năm giảng dạy tại Trường THCS Giao Thiện, Giao Thủy, Nam Định.
  • Triết lý giáo dục: “Nhẫn nại để yêu thương, yêu thương để thấu hiểu, thấu hiểu để hành động.”

Alpha School.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *