Giáo viên Trần Ngọc Phong

Giáo viên bộ môn Địa Lí – Trường THCS Alpha

Email: phong.sphn@gmail.com

  • Học vấn: Cử nhân Sư phạm Địa Lí, Đại học Sư phạm Hà Nội
  • Thành tích: Giải Nhất học sinh Giỏi Quốc gia môn Địa Lí năm 2011; Giải Nhất học sinh giỏi các trường chuyên miền Bắc (năm học 2008-2009 và 2009-2010); Giải Nhất học sinh giỏi tỉnh Nam Định môn Địa Lí, năm 2011; Tốt nghiệp loại Giỏi ngành Sư phạm Địa lí Chất lượng cao, ĐH Sư phạm Hà Nội (Hiện đang học cao học tại trường ĐH Sư phạm Hà Nội); Danh hiệu Bí thư chi đoàn xuất sắc tỉnh Nam Định, năm 2011; Danh hiệu Sinh viên 5 rèn luyện và danh hiệu Sinh viên 5 tốt, năm học 2013 – 2014; Tham gia và đạt nhiều thành tích trong các Hội thi nghiệp vụ sư phạm cấp Khoa và cấp Trường.
  • Rất tâm đắc với một trong những hướng giáo dục trẻ của người Nhật “Trẻ em không cần phải quá thông minh, cái chính là cần có nhân cách tốt”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *