TỔ TOÁN THCS NĂM HỌC 2020-2021

I. Vai trò, sứ mệnh:

– Giúp những học sinh sợ môn toán trở nên yêu thích môn toán

– Giúp những học sinh yêu thích môn toán trở nên đam mê môn toán

– Giúp học sinh ứng dụng được những kiến thức toán học vào thực tế cuộc sống.

II. Giá trị nào để theo đuổi

Slogan: MATH OF LIFE

II. Đội ngũ nhân sự:

– 8/12 GV có trình độ trên đại học;

– GV toán cấp THCS là đội ngũ trẻ nhưng đầy nhiệt huyết, luôn tâm huyết với nghề và đặt sự tiến bộ của học sinh làm mục tiêu nghề nghiệp.

– Các thành viên trong tổ luôn ĐOÀN KẾT – TRÁCH NHIỆM – SÁNG TẠO – NHIỆT HUYẾT – NĂNG ĐỘNG 

III. Phương pháp giảng dạy

– Ứng dụng linh hoạt các phương pháp dạy học tích cực – STEM, kết hợp với dạy học phân hóa theo hướng phát triển năng lực trong từng giờ dạy.

IV. Lời cam kết 4 tiêu chí.

AlphaSchool.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *