PHẠM VĂN TUẤN

Chức vụ: Hiệu phó phụ trách chuyên môn cấp THCS

Học vấn: Cử nhân Sư phạm Sinh học
Kinh nghiệm giảng dạy/ đào tạo:

 • Từ năm 2013 – nay, giáo viên Sinh học, Tổ trưởng Khoa học Tự nhiên – Hệ thống giáo dục Alpha.
  – Một trong những giáo viên tiên phong áp dụng các phương pháp – kĩ thuật dạy học tích cực theo hướng phát triển năng lực cho học sinh vào giảng dạy.
  – Thiết kế, xây dựng, tổ chức thành công các Sự kiện Khoa học lớn của toàn Hệ thống Giáo dục Alpha như: Science Day, Science Magic, …
  – Thiết kế, xây dựng, tổ chức chương trình Câu lạc bộ Khoa học chính khóa và các hoạt động khoa học trải nghiệm sáng tạo, tham quan thực tế bổ ích cho học sinh.
 • Từ 08/2018 – 12/2019, Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo Giáo viên và Phát triển chương trình của hệ thống Giáo dục Alpha.
  – Trực tiếp đào tạo giáo viên các modules quan trọng như: Quản lí lớp học hiệu quả; Thiết kế các hoạt động dạy học; Các phương pháp – kĩ thuật dạy học tích cực; Hệ thống hóa kiến thức bằng sơ đồ (sơ đồ tư duy; sơ đồ tiến trình; Sơ đồ thời gian; Ghi chú sáng tạo); Thiết kế giáo án điện tử.
  – Tham gia vào nghiên cứu và phát triển chương trình giáo dục của toàn hệ thống.
 • Từ 12/2019 – nay, Phó giám đốc Điều hành cấp THCS – Hệ thống Giáo dục Alpha.
 • Ngoài hệ thống giáo dục Alpha,
  – Được bảo tàng Tài nguyên Rừng Việt Nam mời cộng tác chủ trì xây dựng chương trình tham quan trải nghiệm tại bảo tàng tích hợp giáo dục thiên nhiên và bảo vệ môi trường. Chương trình được lãnh đạo Viện điều tra quy hoạch rừng Việt Nam đánh giá cao và đang được sử dụng để các chuyên gia tại bảo tàng hướng dẫn học sinh tham quan.
  – Được các trường, trung tâm mời cộng tác trong việc đào tạo giáo viên: như hệ thống giáo dục Chu Văn An – Quảng Bình, trung tâm Ismart, …

Triết lí giáo dục:
“Khi bạn coi học sinh như con của mình, chúng sẽ coi bạn như bố mẹ của chúng.”

Alpha School.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *