NGUYỄN TRUNG CÔNG

Chức vụ: Giám đốc Trung Tâm Nghiên cứu và Phát triển Chương trình Quốc tế

Trình độ học vấn: Cử nhân Đại học

Kinh nghiệm & năng lực:

  • Trưởng phòng Đào tạo, phụ trách triển khai các Khóa đào tạo Kỹ năng sống khu vực miền Bắc tại Công ty Kỹ năng SmartSkills; trực tiếp đào tạo đội ngũ huấn luyện viên đội ngũ; trực tiếp đứng khóa đào tạo dành riêng cho giáo viên từ 2013.
  • Thành viên Ban điều hành, thành viên Hội đồng Giáo dục hệ thống Alpha từ những năm đầu thành lập tới nay.

Định hướng bản thân: người tự do, sống ý nghĩa”

Quan điểm về giáo dục: “nhìn cây sửa đất, nhìn người sửa mình”

Tôi may mắn được làm việc và cống hiến trong lĩnh vực đào tạo và giáo dục từ những ngày mới ra trường, dù không học chuyên ngành giáo dục. Nhờ trực tiếp tương tác, trao đổi, hướng dẫn, và quan sát quá trình trưởng thành của nhiều đứa trẻ, nhiều gia đình cả trong và ngoài nước, tôi thêm hiểu về bản thân và hiểu vai trò của giáo dục đối với cuộc sống. Giờ đây điều tôi hy vọng là ngày một nhiều hơn những đứa trẻ, những bậc phụ huynh bớt quan tâm tới thành tích, tới kì thi, tới điểm số mà quan tâm hơn tới khám phá những câu hỏi như “Tôi học tập để làm gì? Điều gì giúp tôi sống tử tế hơn? Làm thế nào tôi có thể tạo được sự thay đổi tích cực cho mình và thế giới?…”

Alpha School.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *