Giáo viên Nguyễn Thị Ngọc Hương

Học vấn: Cử nhân Ngữ Văn, Đại học Sư phạm Hà Nội

Kinh nghiệm trong công việc: 4 năm kinh nghiệm dạy ngữ văn

Câu chuyện giáo dục, thông điệp của tôi:

Theo tôi, giá trị về tình yêu thương để cùng nhau hạnh phúc trong giáo dục là vô cùng quan trọng. Với tôi, bất kể bạn dạy môn gì, bạn giỏi về chuyên môn và đạt thành tích đến đâu, khi nào bạn cũng cần có tình yêu thương đối với học sinh để mỗi ngày trôi qua chúng ta dạy và học trong hạnh phúc. Chỉ riêng một nền tảng tâm lí như thế đã giúp dẫn đường cho tôi đến những khát khao hân hoan về tri thức. Và tôi tin, tình yêu sẽ cảm hóa được những trái tim vô cảm nhất, dẫn các con đến những con đường lĩnh hội khác nhau.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *