Giáo viên Lịch sử Trường THCS Alpha

Email: khanhhuyen905@gmail.com

  • Học vấn: Cử nhân sư phạm Lịch sử Đại học Sư phạm Hà Nội
  • Kinh nghiệm giảng dạy: Trợ giảng bộ môn Lịch sử – Địa lí lớp 4, 5, kiêm chủ nhiệm lớp 4 tại Trường Tiểu học Brendon Hà Nội; thực tập tại trường THPT Gia Viễn B, Gia Viễn, Ninh Bình;