NGUYỄN THỊ ANH THƯ

Chức vụ: GĐ Vận hành Trung tâm nghiên cứu và phát triển chương trình Quốc Tế

Trình độ học vấn: Cử nhân chuyên nghành Ngôn Ngữ Anh

Tốt nghiệp trường Đại học Công Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh vào năm 2011

Hoàn thành khoá học TESOL của (Teaching English To Speakers of Other
Languages)  của The Oxford Centre for Leadership, United Kingdom.

Thành Tích:

Giải nhì HSG cấp quận môn Tiếng Anh  năm 2003.

Giải nhì cuộc thi Văn Nghệ do Đoàn Khoa ngoại Ngữ – Đại Học Công Nghiệp TPHCM tổ chức.

Kinh nghiệm công tác:

Có 9 năm kinh nghiệm làm việc và quản lý qua các Hệ thống Anh Ngữ:

  • Hệ Thống Anh Ngữ Bắc Mỹ
  • Trung Tâm Anh Ngữ Thần Đồng Việt
  • Hệ Thống giáo dục Alpha School
  • Tham gia dịch thuật trong chương trình hỗ trợ các nạn nhân của nạn buôn người của tổ chức UNICEF.

Triết lí giáo dục: Mỗi học sinh là một cá thể riêng biệt. Và những cá thể này có quyền được sai lầm và xứng đáng được bao dung khi chúng đang trong quá trình phát triển và định vị bản thân. Tôi học cách chấp nhận và hiểu rằng những sai lầm này là một phần của sự trưởng thành đó.

Alpha School.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *