Giáo viên Nguyễn Minh Phượng

Thành viên Hội đồng cố vấn giáo dục

Giáo viên bộ môn Tiếng Anh – Trường THCS Alpha

Email: phuongnm77@yahoo.com

  • Học vấn: Tốt nghiệp ngành Sư phạm tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội – Đại học quốc gia Hà Nội năm 1999. Cô đã có hơn 16 năm giảng dạy môn Anh văn tại các Trường Đại học, Trường phổ thông và các Trung tâm Anh văn ở Hà Nội. Cô cũng hơn 01 năm du học bên Mỹ về giảng dạy tiếng Anh.
  • Thành tích: Cô Phượng nổi tiếng và có kinh nghiệm trong việc giúp học sinh đi du học và đỗ vào các trường chuyên như: Chuyên ngữ, Chuyên Hà Nội – Amsterdam, Chuyên Sư phạm…
  • Kinh nghiệm giảng dạy: Hơn 16 năm giảng dạy môn Anh văn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *