Dương Thu Hương

Email: thuhuong@alphaschool.edu.vn

Học vấn: Cử nhân Địa lí, Đại học Sư phạm Hà Nội

Kinh nghiệm làm việc:

2014 – 2016: Giáo viên tại Trung tâm GDTX Thạch Thất – Hà Nội

Phụ trách ôn thi đội tuyển học viên giỏi Thành phố

Năm học 2014 – 2015: đạt 3 giải nhì, 2 giải khuyến khích

Năm học 2015 – 2016: đạt 2 giải nhì, 2 giải ba

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *