GIÁM ĐỐC HỌC THUẬT TRUNG TÂM QUỐC TẾ ALPHA SCHOOL – THAY ĐỔI CÁCH TIẾP CẬN VỚI NGÔN NGỮ

“Tiếng Anh đã là một môn học trong trường học ở Việt Nam khoảng 20 năm hoặc hơn. Nhưng vào lúc này nếu bạn nhìn vào nó, cách nó đang được sử dụng ở Việt Nam thì Tiếng Anh vẫn là một ngoại ngữ. Không có nhiều người dùng Tiếng Anh bên ngoài trường học, và chúng tôi không hài lòng về điều đó. Chúng tôi muốn rằng ở ngôi trường của mình, học sinh có thể sử dụng Tiếng Anh để học một cái gì đó và khám phá thế giới xung quanh, để chúng biết rằng nó có ý nghĩa hơn chỉ là một môn học ở trường.”
Đó là một vài chia sẻ của Thạc sĩ Doãn Minh Mão – Giám đốc Học thuật Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chương trình Quốc tế (Viết tắt là TTQT) Alpha School.
Là người đạt được những thành công với việc học Tiếng Anh, đạt 8.5 IELTS, có nhiều năm nghiên cứu, giảng dạy và giữ chức vụ quản lý, thầy đã đưa ra quan điểm như thế nào về việc thay đổi cách tiếp cận ngôn ngữ? Xin mời quý vị đón xem clip dưới đây!
Alpha School.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *