Dương Thị Mai Phương

Chức vụ: Advisor Tiểu học

Học vấn: Đại học trường ĐH Thủ Đô Hà Nội

Triết lý giáo dục: “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”, em mong rằng các con sẽ thực sự vui vẻ, thoải mái khi đến trường để khám phá tri thức và trải nghiệm thế giới xung quanh.

Kinh nghiệm: 5 năm chủ nhiệm các khối lớp 2, 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *