Đội ngũ giáo viên cấp THPT của Hệ thống giáo dục Alpha School là những sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc của các trường Đại học Sư phạm, Đại học Quốc gia, Đại học Hà Nội… có trình độ chuyên môn sâu và đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng sư phạm tốt.

Ngoài ra, 100% đội ngũ giáo viên Alpha còn được đào tạo thường xuyên trong suốt quá trình công tác về kiến thức tâm lý học sư phạm, tâm lí học lứa tuổi và phương pháp dạy học bởi Hội đồng khoa học của Hệ thống giáo dục Alpha School.

Giáo viên khối THPT

TS. Trần Thị Thanh Thủy

Hiệu trưởng – Giáo viên Địa Lí

Ths. Nguyễn Thị Yến

Phó Hiệu trưởng – Giáo viên Ngữ văn

Ths. Nguyễn Kim Toàn

Giáo viên Toán

Phan Ngọc Tú

Giáo viên Toán

Hoàng Thu Ngân

Giáo viên Ngữ Văn

Trần Thanh Nhàn

Giáo viên Ngữ Văn

Ths. Lê Thị Tình

Giáo viên Ngữ Văn

Quách Đức Mạnh

Giáo viênTiếng Anh

Trần Anh Tuấn

Giáo viên Tiếng Anh

Lê Thúy Quỳnh

Giáo viên Sinh học

Đặng Quốc Thắng

Giáo viên Vật lí

Phạm Văn Hiếu

Giáo viên Hóa học

Nguyễn Thị Nga

Giáo viên Lịch sử

Nguyễn Thị Lý

Giáo viên Địa Lí

Ths. Nguyễn Đình Tĩnh

Giáo viên Tin học

Dương Đức Tiến

Giáo viên Thể thao

Hoàng Thị Diễm

Chuyên viên Tâm lí học đường