Đội ngũ giáo viên cấp THCS của Hệ thống giáo dục Alpha School là những sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc của các trường Đại học Sư phạm, Đại học Quốc gia, Đại học Hà Nội… có trình độ chuyên môn sâu và đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng sư phạm tốt.

Ngoài ra, 100% đội ngũ giáo viên Alpha còn được đào tạo thường xuyên trong suốt quá trình công tác về kiến thức tâm lý học sư phạm, tâm lí học lứa tuổi và phương pháp dạy học bởi Hội đồng khoa học của Hệ thống giáo dục Alpha School.

Bộ môn Toán học Bộ môn Ngữ văn Bộ môn tiếng anh TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI PHÒNG TÂM LÍ HỌC ĐƯỜNG - SEL TỔ NGHỆ THUẬT PHÒNG THỂ THAO Ý CHÍ Giáo viên tin học