Đội ngũ giáo viên cấp Tiểu học của Hệ thống giáo dục Alpha School là những sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc của các trường Đại học Sư phạm, Đại học Quốc gia, Đại học Hà Nội… có trình độ chuyên môn sâu và đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng sư phạm tốt.

Ngoài ra, 100% đội ngũ giáo viên Alpha còn được đào tạo thường xuyên trong suốt quá trình công tác về kiến thức tâm lý học sư phạm, tâm lí học lứa tuổi và phương pháp dạy học bởi Hội đồng khoa học của Hệ thống giáo dục Alpha School.

Advisor khối 1

Advisor 1A1 – TNNN

Nguyễn Thị Hợi

Advisor 1A2 – TNNN

Trần Thị Ngoan

Advisor 1A3 – CLC

Văn Thị Hồng

Advisor 1A4 – CLC

Nguyễn Thị Thu Hương

Advisor 1A5 – CLC

Bùi Thị Huệ Chúc

Advisor 1A6 – CLC

Nguyễn Thị Yên

Advisor 1A7 – CLC

Nguyễn Thanh Lam

Advisor khối 2

Advisor 2A1

Nguyễn Thị Thanh Lan

Advisor 2A2

Nguyễn Thị Thắm

Advisor 2A3

Tống Thị Thu Uyên

Advisor 2A4

Vũ Thị Nga

Advisor 2A5

Nguyễn Thị Nhị

Advisor khối 3

Advisor 3A1

Dương Thị Mai Phương

Advisor 3A2

Nguyễn Hương Quỳnh

Advisor 3A3

Ngô Thị Hằng

Advisor 3A4

Trương Thị Ngọc Mai

Advisor 3A5

Lương Thị Duyên

Advisor 3A6

Đỗ Thị Thanh Huyền

Advisor khối 4

Advisor 4A1

Hoàng Khánh Linh

Advisor 4A2

Phạm Thị Thu Hằng

Advisor 4A3

Vũ Hồng Hạnh

Advisor 4A4

Phan Thị Hằng

Advisor khối 5

Advisor 5A1

Phó Hải Yến

Advisor 5A2

Nguyễn Thị Nga

Advisor 5A3

Phạm Diệu Linh

Advisor 5A4

Trần Thị Thùy Dương