Đội ngũ giáo viên cấp Tiểu học của Hệ thống giáo dục Alpha School là những sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc của các trường Đại học Sư phạm, Đại học Quốc gia, Đại học Hà Nội… có trình độ chuyên môn sâu và đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng sư phạm tốt.

Ngoài ra, 100% đội ngũ giáo viên Alpha còn được đào tạo thường xuyên trong suốt quá trình công tác về kiến thức tâm lý học sư phạm, tâm lí học lứa tuổi và phương pháp dạy học bởi Hội đồng khoa học của Hệ thống giáo dục Alpha School.

Advisor khối 1

Advisor 1A1

Bùi Thị Huệ Chúc

Advisor 1A2

Nguyễn Thị Thu Hương

Advisor 1A3

Nguyễn Thị Yên

Advisor 1A4

Nguyễn Thanh Lam

Advisor 1A5

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Advisor khối 2

Advisor 2A1

Nguyễn Thị Doanh

Advisor 2A2

Đỗ Thị Thanh Huyền

Advisor khối 3

Advisor 3A1

Nguyễn Ngọc Tuyên

Advisor 3A2

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Advisor 3A3

Hoàng Thị Ngọc Huyền

Advisor khối 4

Advisor 4A1

Trần Quỳnh Anh

Advisor 4A2

Vũ Hồng Hạnh

Advisor 4A3

Phạm Thị Thu Hằng

Advisor 4A4

Nguyễn Thị Phương Linh

Advisor khối 5

Advisor 5A1

Nguyễn Thị Nga

Advisor 5A2

Phạm Diệu Linh

Advisor 5A3

Trương Thị Ngọc Mai

Advisor 4A4

Nguyễn Thị Phương Linh