Đoàn Phương Chi

Chức vụ:

  • Giáo viên Lịch sử THPT
  • Advisor lớp 10A4

Trình độ học vấn: Cử nhân Đại học

Thành tích:

  • Top 200 thí sinh có tổng điểm thi THPT Quốc gia – Tổ hợp xã hội cao nhất cả nước năm 2019.
  • Tốt nghiệp loại Giỏi – Sư phạm Lịch sử (Chất lượng cao) khóa 2019 – 2023

Kinh nghiệm công tác:

  • Trợ giảng tại Đại học Sư phạm Hà Nội năm học 2022 – 2023.

Triết lí giáo dục:

“Mỗi con người là một cá thể độc lập và đặc biệt duy nhất. Giáo dục bảo tồn và phát triển luận điểm đó”.

Không có học sinh nào là “cá biệt”, tất cả các tính cách, đặc điểm, điểm yếu và điểm mạnh đều cần được tiếp nhận bằng tình yêu thương, trách nhiệm và nhiệt huyết. Giáo dục chân chính tôn trọng sự khác biệt và xây dựng con người vừa có tri thức, vừa có đạo đức.

Alpha School.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *