ĐỖ THÙY DINH

Chức vụ: Giáo viên tiếng Anh THCS

Trình độ học vấn:

  • Cử nhân Sư phạm Tiếng Anh – Đại học Ngoại ngữ – ĐHQG Hà Nội

Thành tích:

  • Tốt nghiệp loại giỏi Khoa Sư phạm tiếng Anh – Đại học Ngoại ngữ – ĐHQG Hà Nội

Kinh nghiệm công tác:

  • Từ 2017 – 2020: Trung tâm Anh ngữ Ames
  • Từ 2020 đến nay: Giáo viên Trường THCS Alpha

Triết lí giáo dục:

Tôi luôn cho rằng mình là một phần quan trọng trong môi trường giáo dục. Hành vi, kiến thức, kinh nghiệm, và cả tâm trạng của tôi đều có ảnh hưởng lớn đến học sinh. Vì thế, tôi luôn ý thức về hành động, luôn học hỏi không ngừng, nâng cao kiến thức cũng như kinh nghiệm, vì chính những thứ tôi tích lũy được sẽ mang lại giá trị cho những đứa trẻ. Mỗi đứa trẻ tuy khác nhau, nhưng đều có cơ hội được tiếp cận với môi trường giáo dục tốt nhất, và xứng đáng nhận được sự giúp đỡ từ giáo viên.

Alpha School.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *