ĐỖ THỊ TRANG

Chức vụ: Giáo viên Công nghệ

Học vấn: Cử nhân Sư phạm Kĩ thuật – Đại học Sư phạm Hà Nội

Thành tích:

  • Tốt nghiệp loại Giỏi khoa Sư phạm Kĩ thuật, Đại học Sư phạm Hà Nội

Kinh nghiệm làm việc:

  • Từ năm 2019 – 2020: Giáo viên tại Học viện Sáng tạo S3

Triết lí giáo dục:

Ngay từ khi chào đời, mỗi đứa trẻ sẽ bắt đầu những trải nghiệm để làm quen và khám phá cuộc sống. Thấu hiểu các con cần những người đồng hành trong mỗi bước đi, tôi, với triết lí giáo dục “Hãy cùng con khám phá!” sẽ là một người bạn cùng các con trải nghiệm, khám phá để các con khai phá và phát huy tất cả những tiềm năng của mình.

Alpha School.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *