Đỗ Thị Thanh Huyền

Chức vụ: Giáo viên Tiểu học – Advisor 2A4

Trình độ học vấn: Đại học

  • Cử nhân Giáo dục Tiểu học- Đại học sư phạm Hà Nội

Triết lý giáo dục:

 Học sinh có quyền được sai lầm và xứng đáng được bao dung khi chúng đang trong quá trình phát triển và định vị bản thân. Tôi hiểu rằng sai lầm là một phần tất yếu của sự trưởng thành. Những sai lầm này là kinh nghiệm học tập, chứ không phải là bản chất cố hữu của học sinh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *