Đào Thùy Dung

Chức vụ: Giáo viên Tiếng Anh Tiểu học

Trình độ học vấn:

– Cử nhân trường ĐH SP Hà Nội 2 – Viện nghiên cứu SP và trường ĐH CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI.

Kinh nghiệm công tác:

– Từ năm 2017 – 2021 : Giáo viên tiếng Anh tại ENGLISH SPEAKER CENTER

– Từ năm 2020 – 2021 : Giáo viên tiếng Anh tại MN Tân Lập và TH An Khánh 1

– Từ năm  2021 : Giáo viên Hệ thống giáo dục Alpha

Triết lí giáo dục:

Tôi luôn cho rằng mình là một phần quan trọng trong môi trường giáo dục. Hành vi, kiến thức, kinh nghiệm, và cả tâm trạng của tôi đều có ảnh hưởng lớn đến học sinh. Vì thế, tôi luôn ý thức về hành động, luôn học hỏi không ngừng, nâng cao kiến thức cũng như kinh nghiệm, vì chính những thứ tôi tích lũy được sẽ mang lại giá trị cho những đứa trẻ. Mỗi đứa trẻ tuy khác nhau, nhưng đều có cơ hội được tiếp cận với môi trường giáo dục tốt nhất, và xứng đáng nhận được sự giúp đỡ từ giáo viên.

Alpha School.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *