ĐÀO TẠO DÀNH CHO GIÁO VIÊN, CÁN BỘ NHÂN VIÊN MỚI ALPHA SCHOOL

Ngày hôm nay, 04/08/2020, Nhà trường đã tổ chức buổi đào tạo để giúp cho CBGV/NV mới hiểu rõ sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, triết lí, mô hình giáo dục của Hệ thống giáo dục Alpha School. 

Tại Alpha, các giáo viên đều sẽ được tham gia các module đào tạo chuẩn giáo viên chung của Hệ thống để xây dựng những chuẩn mực trong công việc, có phương pháp giảng dạy tích cực. Mỗi giáo viên, mỗi cán bộ công nhân viên đảm bảo “Nỗ lực từ những điều nhỏ nhất” để luôn lắng nghe, kiên trì, nuôi dưỡng giá trị, sự bền bỉ, khơi gợi TÍNH TÒ MÒ, ÓC SÁNG TẠO và CẢM XÚC TÍCH CỰC của các em học sinh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *