Đặng Thị Quỳnh

Chức vụ: Giáo viên tiếng Anh THCS

Trình độ học vấn: Cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh-Khoa Sư phạm tiếng Anh- Đại học Ngoại ngữ-ĐHQGHN

Thành tích:

  • Tốt nghiệp loại giỏi ngành Ngôn ngữ Anh-Đại học Ngoại ngữ-ĐHQGHN
  • Học bổng Lawrence Sting lần thứ 18 do Đại học Quốc gia Hà Nội trao tặng
  • 2 lần đạt học bổng K-T: Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ ĐHQGHN
  • Học bổng Heart-Connected lần thứ nhất khoa Sư phạm tiếng Anh-Đại học Ngoại ngữ-ĐHQGHN.

Kinh nghiệm công tác:

2021-2022: Cộng tác viên chương trình Cambridge tại Vinschool 

2018-2022: Giảng dạy các lớp tiếng Anh cơ bản và định hướng thi chuyên tại Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Tinh Hoa. 

Triết lí giáo dục: 

“Teaching is more than imparting knowledge, it is inspiring change.
  Learning is more than absorbing facts, it is acquiring understanding.”

 ( William Arthur Ward )

Dạy học bao gồm nhiều việc hơn là chỉ trao đi tri thức, nó đòi hỏi truyền cảm hứng cho sự thay đổi. Học hỏi bao gồm nhiều việc hơn là chỉ tiếp thu kiến thức, nó đòi hỏi sự thấu hiểu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *