ĐẶNG QUỐC THẮNG

Chức vụ:  Giáo viên Vật Lí THPT

Trình độ học vấn: Cử nhân sư phạm Vật lý – Đại học Sư phạm Hà Nội

 Thành tích:

  • Tốt nghiệp loại Xuất sắc – lớp Chất lượng cao – Khoa Vật lí – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
  • Giải Nhất Olympic Vật lí sinh viên toàn quốc

 Kinh nghiệm công tác:

Từ tháng 7/2019 – đến nay: Giáo viên Trường Alpha School.

 Triết lí giáo dục:

“Giáo viên không phải là người nhồi nhét kiến thức mà đó là khơi dậy ngọn lửa cho tâm hồn của học sinh”

Alpha School.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *