ĐẶNG MINH THƯ

Chức vụ: Giáo viên SEL

Thông tin cá nhân

Học vấn

Cử nhân Công tác xã hội, Đại học Lao động – Xã hội

Các khoá đào tạo chuyên sâu

 • Sân khấu trong Phát triển/Kịch ứng dụng (Nhà hát kịch David Glass London và Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam)
 • Living values (Trish Summerfield và Viện tâm lý học)
 • Tham vấn trong Công tác xã hội (Oxfam Quebec)
 • Tham vấn (REI)
 • Active Citizens (Hội đồng Anh)
 • Nghiệp vụ sư phạm (Đại học Sư phạm Hà Nội)

Kinh nghiệm giảng dạy và đào tạo

 • Từ năm 2010 đến nay: Làm việc tại Life Art Việt Nam, thiết kế, thực hiện các khoá đào tạo về Cảm xúc và Tương tác xã hội (SEL), Kịch ứng dụng trong Phát triển cá nhân và cộng đồng.
 • Từ năm 2004 đến năm 2010:Làm việc với vai trò Chuyên gia tư vấn độc lập, thiết kế, thực hiện các khoá đào tạo về Kịch ứng dụng trong truyền thông và nâng cao năng lực dành cho thanh niên, giáo viên và cán bộ dự án. Một số tổ chức tiêu biểu đã cộng tác gồm: VVOB Vietnam, Oxfam, Plan International, ChildFund, Actionaid, Alianz Mission, World Concern, CGFED, Trung ương Đoàn TNCS HCM, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trường ĐH Y Hà Nội, v.v.
 • Từ năm 2002 đến năm 2008: Hoạt động cùng Đội Sân khấu Hà Nội – dự án giáo dục được thực hiện bởi Quỹ Dân số Thế giới, một tổ chức Phi chính phủ của Hà Lan.

Triết lý giáo dục

Tôi tin rằng giáo dục là một quá trình phức tạp, rộng mở hơn nhiều so với việc truyền thụ kiến thức và mục tiêu quan trọng nhất mà giáo dục phải đạt được đó là khơi dậy tiềm năng, khuyến khích mỗi người trở thành chính họ. Quá trình này sẽ là lý tưởng nếu có sự tham gia của cả ba yếu tố sau đây:

 • Trí tuệ thụ nhận, là hiểu biết chúng ta có được từ sách vở, tài liệu, hoặc do ai đó nói cho chúng ta biết;
 • Trí tuệ tư duy, là hiểu biết có được từ sự ngẫm nghĩ, chiêm nghiệm, suy luận, diễn dịch, phân tích của chúng ta khi tiếp nhận thông tin, dù thông tin đó đến từ đâu;
 • Trí tuệ thực chứng, là hiểu biết mà chúng ta có được từ cảm nghiệm thực tế bằng các giác quan của chính mình, là hiểu biết có được từ trải nghiệm riêng của mỗi cá nhân, không ai giống ai.

Ấn phẩm và giải thưởng

Ấn phẩm:

 • Tài liệu Sân khấu tương tác: Tập bài giảng về hướng dẫn sử dụng Sân khấu tương tác trong truyền thông chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên/thanh niên, dự án được hỗ trợ bởi Quỹ dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) năm 2011.
 • Mình cùng chơi và ứng tác nhé: sách hướng dẫn về trò chơi kịch ứng tác dành cho trẻ em, một dự án do ChildFund Việt Nam thực hiện năm 2018-2019

Giải thưởng:

Giải thưởng Ngày Sáng tạo Việt Nam của Ngân hàng Thế giới cho dự án “Nâng cao nhận thức của thanh niên Hà Nội về an toàn giao thông qua Sân khấu diễn đàn”, năm 2007.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *