CÔNG BỐ DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT HỌC BỔNG TIẾN TRÌNH HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021 – 2022

Vậy là một học kỳ nhiều thách thức đã khép lại. Alpha thật tự hào khi những đứa trẻ của  đã nhanh chóng học được kỹ năng sinh tồn mới theo kiểu “bình thường mới” bằng việc học online. Dù còn không ít khó khăn, nhưng những giá trị CẦU THỊ – TRÁCH NHIỆM – NỖ LỰC vẫn luôn được nuôi dưỡng và từng thành quả nhỏ trong hành trình học tập cũng sẽ góp phần bồi đắp đam mê trong các con. 

Để ghi nhận những nỗ lực và thay đổi đáng tự hào đó, Nhà trường xin công bố DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT HỌC BỔNG TIẾN TRÌNH HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021 – 2022 với 46 học bổng Bứt phát, 99 học bổng Bền bỉ, 30 học bổng Mạnh mẽ.  

DANH SÁCH HỌC SINH NHẬN HỌC BỔNG BỨT PHÁ – HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2021 – 2022

STT

HỌ VÀ TÊN

LỚP

DANH HIỆU

GIẢI THƯỞNG (VNĐ)

1Chu Uyển Nhi9A2BỨT PHÁ1,000,000
2Nguyễn Đức Nhật Minh9A2BỨT PHÁ1,000,000
3Nguyễn Việt Khôi9A3BỨT PHÁ1,000,000
4Nghiêm Phạm Phúc Anh9A3BỨT PHÁ1,000,000
5Võ Hà Khánh Linh9A3BỨT PHÁ1,000,000
6Phạm Quỳnh Hoa10A1BỨT PHÁ1,000,000
7Nguyễn Duy Bảo10A2BỨT PHÁ1,000,000
8Nguyễn Tú Anh12A1BỨT PHÁ1,000,000
9Lê Minh Quân12A1BỨT PHÁ1,000,000
10Vũ Nguyễn Đức Trí3A1BỨT PHÁ1,000,000
11Đỗ Minh Hương3A3BỨT PHÁ1,000,000
12Đỗ Bảo Nam3A3BỨT PHÁ1,000,000
13Đỗ Xuân Bách3A2BỨT PHÁ1,000,000
14Nghiêm Phạm Ngọc Anh4A3BỨT PHÁ1,000,000
15Nguyễn Hồng An5A3BỨT PHÁ1,000,000
16Nguyễn Lan Chi5A3BỨT PHÁ1,000,000
17Nguyễn Ngọc Phương Vy5A1BỨT PHÁ1,000,000
18Đào Gia Khánh5A2BỨT PHÁ1,000,000
19Nguyễn Ngọc Bảo Hoàng2A1BỨT PHÁ1,000,000
20Mai Quỳnh Anh2A2BỨT PHÁ1,000,000
21Thân Thảo Linh2A3BỨT PHÁ1,000,000
22Vũ Tuấn Nguyên Bảo2A4BỨT PHÁ1,000,000
23Vương Nguyễn Trung Đạo9A4BỨT PHÁ1,000,000
24Tống Vũ Hiên7A4BỨT PHÁ1,000,000
25Nguyễn Ngọc Bảo Mai7A4BỨT PHÁ1,000,000
26Nguyễn Thủy Linh6A1BỨT PHÁ1,000,000
27Đỗ Nguyễn Ngọc Minh6A1BỨT PHÁ1,000,000
28Nguyễn Diệu Bình8A1BỨT PHÁ1,000,000
29Bùi Vũ Diệu Khuê7A3BỨT PHÁ1,000,000
30Lê Úc Nghiên7A6BỨT PHÁ1,000,000
31Lương Trường Thịnh7A6BỨT PHÁ1,000,000
32Trần Thị Hà Phương7A5BỨT PHÁ1,000,000
33Nguyễn Ngọc Gia Nhi9A5BỨT PHÁ1,000,000
34Phạm Hữu Khánh8A6BỨT PHÁ1,000,000
35Đàm Bảo Linh7A3BỨT PHÁ1,000,000
36Vũ Linh Chi7A2BỨT PHÁ1,000,000
37Nguyễn Ngô Hà Linh7A2BỨT PHÁ1,000,000
38Nguyễn Huệ Lâm6A5BỨT PHÁ1,000,000
39Trịnh Thị Kim Thanh8A4BỨT PHÁ1,000,000
40Đỗ Vũ Minh Trung8A4BỨT PHÁ1,000,000
41Đoàn Lê Phan Anh8A3BỨT PHÁ1,000,000
42Ngạc Anh Vũ8A3BỨT PHÁ1,000,000
43Mai Trọng Lâm8A5BỨT PHÁ1,000,000
44Lê Quang Minh8A5BỨT PHÁ1,000,000
45Lê Tuấn Kiệt8A2BỨT PHÁ1,000,000
46Trần Phong8A2BỨT PHÁ1,000,000

DANH SÁCH HỌC SINH NHẬN HỌC BỔNG BỀN BỈ – HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2021 – 2022

STT

HỌ VÀ TÊN

LỚP

DANH HIỆU

GIẢI THƯỞNG (VNĐ)

1Ngô Minh Đức9A2BỀN BỈ2,000,000
2Lê Hà My9A2BỀN BỈ2,000,000
3Nguyễn Đức Tuấn9A3BỀN BỈ2,000,000
4Vũ Minh Anh9A3BỀN BỈ2,000,000
5Nguyễn Nam Khánh10A1BỀN BỈ2,000,000
6Tạ Hoàng Duy10A2BỀN BỈ2,000,000
7Mai Hồng Anh11A1BỀN BỈ2,000,000
8Phạm Bảo Châu11A1BỀN BỈ2,000,000
9Trần Thị Chúc Linh11A1BỀN BỈ2,000,000
10Nguyễn Khánh Linh12A1BỀN BỈ2,000,000
11Thiều Lê Phương Minh12A1BỀN BỈ2,000,000
12Bùi Gia Hân12A1BỀN BỈ2,000,000
13Nguyễn Lê Diệu Linh1A1BỀN BỈ2,000,000
14Nguyễn Quang Nhật1A2BỀN BỈ2,000,000
15Nguyễn Mai Chi1A3BỀN BỈ2,000,000
16Đồng Ngọc Bảo Khanh1A6BỀN BỈ2,000,000
17Lý Bảo Trân1A4BỀN BỈ2,000,000
18Nguyễn Đức Anh1A6BỀN BỈ2,000,000
19Hồ Ngọc Khánh Minh1A1BỀN BỈ2,000,000
20Trần Việt Thiên1A2BỀN BỈ2,000,000
21Dương Hoàng Lâm1A6BỀN BỈ2,000,000
22Lê Dương Chi Mai1A5BỀN BỈ2,000,000
23Lê Ngọc Gia Huy1A6BỀN BỈ2,000,000
24Nguyễn Minh Anh1A5BỀN BỈ2,000,000
25Tống An Bình1A5BỀN BỈ2,000,000
26Phạm Quang Hưng1A4BỀN BỈ2,000,000
27Trịnh Bá Kim Long1A6BỀN BỈ2,000,000
28Nguyễn Chí Minh1A1BỀN BỈ2,000,000
29Lê Phương Anh2A1BỀN BỈ2,000,000
30Nguyễn Xuân Hải Đăng2A3BỀN BỈ2,000,000
31Vũ Bảo Ngọc2A4BỀN BỈ2,000,000
32Lê Nguyễn Nhã Uyên2A4BỀN BỈ2,000,000
33Nguyễn Phương Linh3A1BỀN BỈ2,000,000
34Phùng Đình Nguyên3A2BỀN BỈ2,000,000
35Đào Duy Anh4A3BỀN BỈ2,000,000
36Nguyễn Trọng Hiếu4A3BỀN BỈ2,000,000
37Đào Việt Minh Châu4A3BỀN BỈ2,000,000
38Trương Khánh Kiều4A2BỀN BỈ2,000,000
39Nguyễn Bảo Châu4A2BỀN BỈ2,000,000
40Bùi Nam Hải4A2BỀN BỈ2,000,000
41Lê Hà An4A4BỀN BỈ2,000,000
42Nguyễn Trương Tú Anh4A4BỀN BỈ2,000,000
43Dương Hoàng My4A4BỀN BỈ2,000,000
44Lê Nguyên Vũ4A4BỀN BỈ2,000,000
45Nguyễn Minh Quang4A4BỀN BỈ2,000,000
46Bùi Doãn Bá Vương4A1BỀN BỈ2,000,000
47Nguyễn Hoàng Minh Khuê4A1BỀN BỈ2,000,000
48Nguyễn Quốc Huy Vũ5A3BỀN BỈ2,000,000
49Nguyễn Trần Minh Trung5A3BỀN BỈ2,000,000
50Nguyễn Hoàng Lan5A1BỀN BỈ2,000,000
51Nguyễn Tùng Nguyên5A1BỀN BỈ2,000,000
52Bùi Diệp Anh5A2BỀN BỈ2,000,000
53Đỗ Hoàng Bảo Anh5A2BỀN BỈ2,000,000
54Nguyễn Duy Hoàng9A4BỀN BỈ2,000,000
55Đoàn Ngọc Khánh9A4BỀN BỈ2,000,000
56Trần Nhật Anh7A4BỀN BỈ2,000,000
57Nguyễn Khánh Ngọc7A4BỀN BỈ2,000,000
58Trần Hoàng Minh Tuấn6A1BỀN BỈ2,000,000
59Nguyễn Ngọc Bảo An6A1BỀN BỈ2,000,000
60Nguyễn Hồng Đức8A1BỀN BỈ2,000,000
61Nguyễn Đình Minh9A1BỀN BỈ2,000,000
62Hoàng Quân9A1BỀN BỈ2,000,000
63Hoàng Phương Anh7A6BỀN BỈ2,000,000
64Tô Bảo Anh7A6BỀN BỈ2,000,000
65Đoàn Trần Thảo Ly7A5BỀN BỈ2,000,000
66Trần Tú Chi7A5BỀN BỈ2,000,000
67Dương Thu Hà7A5BỀN BỈ2,000,000
68 Nimkar Dao Kirti An7A3BỀN BỈ2,000,000
69Lê Nguyễn Bảo Như7A3BỀN BỈ2,000,000
70Vũ Linh Đan7A3BỀN BỈ2,000,000
71Nguyễn Diệu Minh Anh9A5BỀN BỈ2,000,000
72Chu Hà Linh9A5BỀN BỈ2,000,000
73Lương Ngọc Linh9A5BỀN BỈ2,000,000
74Cao Tuệ Anh8A6BỀN BỈ2,000,000
75Hoàng Minh Khuê8A6BỀN BỈ2,000,000
76Bùi Lê Hàn Châu8A6BỀN BỈ2,000,000
77Trần Nhật Minh7A2BỀN BỈ2,000,000
78Nguyễn Đỗ An Khánh7A2BỀN BỈ2,000,000
79Phạm Nguyên Trí6A5BỀN BỈ2,000,000
80Nguyễn Hoàng Phương Linh6A5BỀN BỈ2,000,000
81Nguyễn Bảo Trân8A4BỀN BỈ2,000,000
82Vũ Minh Ngọc8A4BỀN BỈ2,000,000
83Nguyễn Trang Nhung6A4BỀN BỈ2,000,000
84Vũ Nguyễn Hà My6A4BỀN BỈ2,000,000
85Nguyễn Tuấn Nghĩa8A3BỀN BỈ2,000,000
86Nguyễn Thế Anh8A3BỀN BỈ2,000,000
87Đào Khánh Diệp Anh8A3BỀN BỈ2,000,000
88Phạm Băng Tâm8A5BỀN BỈ2,000,000
89Hoàng Phương Uyên8A5BỀN BỈ2,000,000
90Vũ Minh Hiền7A1BỀN BỈ2,000,000
91Trần Danh Khôi7A1BỀN BỈ2,000,000
92Bùi Hoa Ngọc Mai7A1BỀN BỈ2,000,000
93Trần Minh Thảo6A2BỀN BỈ2,000,000
94Phạm Hoàng Hương Ly6A6BỀN BỈ2,000,000
95Nguyễn Dung Nhi6A2BỀN BỈ2,000,000
96Đoàn Lê Nguyệt Hà6A6BỀN BỈ2,000,000
97Hồng Vũ Bảo Khang8A2BỀN BỈ2,000,000
98Chu Hà Linh8A2BỀN BỈ2,000,000
99Nguyễn Trần Bảo Ngọc8A2BỀN BỈ2,000,000

DANH SÁCH HỌC SINH NHẬN HỌC BỔNG MẠNH MẼ – HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2021 – 2022

STT

HỌ VÀ TÊN

LỚP

DANH HIỆU

GIẢI THƯỞNG (VNĐ)

1Nguyễn Trần Thùy Chi9A2MẠNH MẼ3,000,000
2Vũ Hà Anh9A2MẠNH MẼ3,000,000
3Đỗ Hà Ngân9A3MẠNH MẼ3,000,000
4Bạch Bảo Linh11A1MẠNH MẼ3,000,000
5Lê Hà Chi12A1MẠNH MẼ3,000,000
6Nguyễn Như Hà Anh12A1MẠNH MẼ3,000,000
7Trần Nhật Minh Anh9A4MẠNH MẼ3,000,000
8Lê Hoàng Thục Anh7A4MẠNH MẼ3,000,000
9Bùi Minh Châu6A1MẠNH MẼ3,000,000
10Lê Tuấn Phong8A1MẠNH MẼ3,000,000
11Phạm Đoàn Diệu Anh7A3MẠNH MẼ3,000,000
12Phạm Bảo Châu9A1MẠNH MẼ3,000,000
13Nguyễn Bảo Anh7A6MẠNH MẼ3,000,000
14Đoàn Vũ Anh Thư7A5MẠNH MẼ3,000,000
15Đinh Bảo Trang9A5MẠNH MẼ3,000,000
16Đào Phương Chi7A2MẠNH MẼ3,000,000
17Lê Gia Linh7A2MẠNH MẼ3,000,000
18Nguyễn Diệu Anh6A5MẠNH MẼ3,000,000
19Vũ Thu Anh8A4MẠNH MẼ3,000,000
20Trần Huệ Anh6A4MẠNH MẼ3,000,000
21Nguyễn Huy Khánh6A4MẠNH MẼ3,000,000
22Trần Hà Anh8A5MẠNH MẼ3,000,000
23Đặng Việt Khôi7A1MẠNH MẼ3,000,000
24Nguyễn Hoàng An Nhiên6A2MẠNH MẼ3,000,000
25Nguyễn Hoàng Minh Anh8A2MẠNH MẼ3,000,000
26Vũ Nguyễn Hà Phương1A6MẠNH MẼ3,000,000
27Nguyễn Gia Huy2A2MẠNH MẼ3,000,000
28Trần Phúc Gia Hân3A1MẠNH MẼ3,000,000
29Vũ Phước An3A3MẠNH MẼ3,000,000
30Bùi Quang Huy3A2MẠNH MẼ3,000,000

Học kỳ này, Nhà trường đã quyết định trao số học bổng tiến trình với TỔNG TRỊ GIÁ 334 TRIỆU ĐỒNG. Đó là sự ghi nhận, tin tưởng và tự hào về sự MẠNH  MẼ – KHẢ NĂNG THÍCH NGHI và NỖ LỰC của học sinh.  Đồng thời, Nhà trường cũng trao danh hiệu THI ĐUA TỐT dành cho 3 tập thể lớp có sự gắn kết tốt, đạt nhiều kết quả rèn luyện ấn tượng: 

DANH SÁCH TẬP THỂ ĐẠT KẾT QUẢ THI ĐUA TỐT – HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2021 – 2022

STT

TẬP THỂ LỚP

HẠNG THI ĐUA

GIẢI THƯỞNG (VNĐ)

18A2GIẢI NHẤT1,000,000
27A2GIẢI NHÌ700,000
37A5GIẢI BA500,000

Xin chúc mừng và cảm ơn tất cả các con về một hành trình nhiều nỗ lực. Chúc cho chặng đường trước mắt sẽ ghi nhận nhiều sự bứt phá vươn lên của toàn hệ thống.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *