COGNIA HỖ TRỢ GIẢI QUYẾT CÁC KHÓ KHĂN TRONG DẠY VÀ HỌC TRỰC TUYẾN (P2)

Đối với các trường tham gia kiểm định Cognia: 

 (i) Bộ chẩn đoán eProve ™ 

Cognia cung cấp công cụ một cách toàn diện nhưng đơn giản và thuận tiện để xác định điểm mạnh và thách thức của đơn vị hoặc tổ chức. Cognia đã tạo eProve để hỗ trợ các tổ chức lập kế hoạch cải tiến và tham gia vào việc cải tiến liên tục. Hệ thống eProve hỗ trợ đắc lực trong việc thu thập và phân tích thông tin, phát triển kế hoạch cải tiến và quản lý các công tác cải tiến liên tục. Tất cả các đơn vị, tổ chức trong mạng lưới Cognia có quyền truy cập vào eProve và được khuyến khích thường xuyên sử dụng các công cụ trong eProve.

 (ii) Công cụ quan sát sự tham gia của học sinh –  eProve eleot®

Mức độ tham gia của học sinh là một chỉ số chất lượng quan trọng trong giáo dục, đặc biệt là học tập trực tuyến. Thông qua công cụ quan sát môi trường học tập eProve eleot®, các nhà giáo dục có được một công cụ nghiên cứu để hiểu và phân tích được cách người học tham gia vào môi trường học tập tại nhà trường. Kết quả của eProve eleot® có thể thông báo, hướng dẫn thiết kế và điều phối để cải thiện trải nghiệm và hiệu suất của người học. Các đơn vị và tổ chức đã được công nhận bởi Cognia đều có quyền truy cập vào eleot để sử dụng công cụ này.

 Đối với các trường là thành viên của Cognia 

 Bên cạnh những công cụ và tiện ích nêu trên, các trường thành viên của Cognia sẽ được thêm các quyền lợi sau:

  • Công nhận và chứng nhận 
  • Cộng đồng học tập Cognia: Một nền tảng trực tuyến 24/7 miễn phí cho các nhà lãnh đạo tổ chức và nhân viên để tùy chỉnh việc học tập và kết nối với các đồng nghiệp trên toàn thế giới
  • Chuyên gia địa phương: Kết nối với chuyên gia của Cognia khi cần để tìm hiểu về các công cụ, tài nguyên và cơ hội chia sẻ chúng.
  • Khóa đào tạo eleot
  • Nền tảng cải tiến Cognia: Một bộ công cụ và tài nguyên, các mẫu khảo sát giáo viên, học sinh, phụ huynh, các chiến lược và hướng dẫn, thư viện nội dung,…
  • Công cụ quan sát môi trường học tập: Tập trung vào cách sinh viên phản hồi với hướng dẫn của giáo viên
  • Công cụ Dự giờ của giáo viên: Cung cấp phản hồi khách quan về sự tương tác của giáo viên với học sinh
  • Cơ hội có chỉ định được quốc tế công nhận về sự xuất sắc của tổ chức, bao gồm bộ công cụ sẵn sàng (readiness toolkit), tài nguyên (resources) và sự hỗ trợ (support)
  • Các sự kiện và dịch vụ đào tạo chuyên môn miễn phí, độc quyền, nâng cao năng lực và hiệu quả của nhân viên trong đơn vị, tổ chức,…

 Như vậy, khi tham gia kiểm định và trở thành thành viên của Cognia, các đơn vị và cơ sở giáo dục sẽ được cung cấp đa dạng các công cụ và tiện ích để có thể tự tin đối diện với “bình thường mới” và không ngừng cải tiến nhằm đáp ứng nhu cầu của người học trong thời đại này. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *