CLIP TRUYỀN LỬA CỦA TỔ THỂ THAO – Ý CHÍ HỆ THỐNG GIÁO DỤC ALPHA SCHOOL

“Champions aren’t made in gyms. Champions are made from something they have deep inside them—a desire, a dream, a vision. They have to have last-minute stamina, they have to be a little faster, they have to have the skill and the will. But the will must be stronger than the skill.”
“Nhà vô địch không được tạo ra từ các phòng tập Gym. Nhà vô địch được tạo thành từ khao khát, ước mơ và tầm nhìn ẩn sâu bên trong người họ. Họ phải có khả năng chịu đựng đến phút cuối cùng, họ phải là người nhanh hơn một chút, họ phải có kỹ năng và ý chí. Nhưng ý chí phải mạnh hơn rất nhiều kỹ năng mà họ có”. – Muhammad Ali
Và những thành viên Phòng Thể thao – Ý chí chúng tôi không chỉ người có nền tảng vững chắc về hoạt động kĩ năng, chúng tôi là những con người bền bỉ, những “NGƯỜI TRUYỀN LỬA” mang khát vọng gieo mầm tình yêu lâu dài đối với thể thao, nuôi dưỡng ý chí nỗ lực, tinh thần đoàn kết và khả năng phối hợp đội nhóm trong mỗi học sinh Alpha.
Clip này dành tặng cho các học sinh và các gia đình Alpha! Chúc cho anh chị và các con sẽ biến việc rèn luyện mỗi ngày trở nên đầy cảm hứng và đem lại những điều thật ý nghĩa trong cuộc sống.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *