CLIP GIỚI THIỆU PHÒNG TÂM LÝ HỌC ĐƯỜNG NĂM HỌC 2021 – 2022

Với Slogan: Phòng TLHĐTận tâm – Lắng nghe – Hỗ trợ – Đúng nhu cầu
Phòng Tâm lý học đường đã tạo ra một không gian an toàn, nơi học sinh có thể tìm đến mỗi khi các em gặp khúc mắc, căng thẳng hay lo lắng trong cuộc sống. Đồng thời là địa điểm tin cậy dành cho phụ huynh, giáo viên chia sẻ những khó khăn trong quá trình tương tác với con và hỗ trợ con thành công trong trường học. Phòng Tâm lý học đường chính là cầu nối giữa gia đình và nhà trường, tạo ra một hệ sinh thái – một môi trường học đường an toàn giúp trẻ phát triển nhân cách toàn diện với các tiềm năng của mình.
Những hoạt động chính của Phòng Tâm lý học đường:
🔷 Tham vấn tâm lý cá nhân và tham vấn nhóm cho học sinh gặp khó khăn về sức khỏe tinh thần, học tập, cảm xúc, tương tác xã hội
🔷 Giảng dạy, trang bị các kĩ năng sống thiết yếu cho học sinh có năng lực giải quyết các vấn đề thường ngày trong cuộc sống
🔷 Tổ chức các buổi đào tạo, hội thảo dành cho cha mẹ học sinh về tâm lý trẻ em – vị thành niên và các kĩ năng làm cha mẹ
🔷 Cung cấp, giới thiệu, chia sẻ những thông tin và nguồn lực hữu ích cho giáo viên và phụ huynh về tâm lý trẻ em
🔷 Xây dựng và thực hành chương trình phòng ngừa các vấn đề tâm lý trường học cho học sinh, giáo viên dựa trên khảo sát nhu cầu thực tế
🔷 Cố vấn và phối hợp với gia đình, giáo viên, Ban lãnh đạo nhà trường trong việc tìm kiếm giải pháp đáp ứng các nhu cầu và chăm sóc sức khỏe tinh thần cho học sinh
Năm học mới đã bắt đầu, thầy cô sẽ thường xuyên gặp gỡ các con trên MS Teams và Megaschool để làm nên những sản phẩm thực hành, những dự án học tập thú vị nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *